Totaal rendement

29.1 %

Sinds 1 januari 2017
Aantal participanten

92

28 februari 2020
Fondsvermogen

27.0 mln

1 maart 2020
Doel

VOC Fonds in één oogopslag

Strategie

  • Dubbel (2x) long/short aandelenstrategie met een long bias
  • Wereldwijd gespreide laagvolatiele aandelenportefeuille aangevuld met Alternatives en actieve optiestrategieën
  • VOC Fonds gebruikt actieve short strategieën om risico’s af te dekken en rendementen te optimaliseren maar heeft altijd een continue netto long positie vanwege de hefboom

Doelstellingen (lange termijn)

  • Bovengemiddelde kapitaalgroei genereren
  • Doel rendement van méér dan 2x de MSCI Wereldindex*
  • Doel risico/volatiliteit van 2x de MSCI Wereldindex*
  • Het VOC Fonds streeft ernaar om continue met een hefboom van minimaal 1,5x de MSCI Wereldindex* belegd te zijn
  • Hefboom bandbreedte tussen de 1,6 en 2,4

Profiel investeerder

  • Lange termijn beleggingshorizon
  • Hoge risicobereidheid

 

* MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Net Total Return Index. (onze referentie index)

Strategie

Vier bouwstenen vormen het fundament

De strategie van het fonds is gebaseerd op vier concrete bouwstenen. Primair bestaat het VOC Fonds uit een wereldwijd gespreide portefeuille van laagvolatiele aandelen (“Low Vol aandelen” of “Conservatives”) die een beduidend lager neerwaarts risico heeft in vergelijking tot een normale aandelenportefeuille. Ten tweede worden op regionale markt indices call opties geschreven om risico’s verder te verlagen. Ten derde worden beleggingen in alternatieve asset categorieën toegevoegd. De vierde bouwsteen is het toevoegen van een aantal actief beheerde optiestrategieën.

Het risico van deze samengestelde portefeuille is vergelijkbaar met het risico van de MSCI Wereldindex. De VOC portefeuille wordt maal twee belegd (hefboom) door gebruik te maken van opties en futures.

Lees hieronder meer over onze vier bouwstenen en de hefboom.

Conservatives

Conservatives zijn aandelen met een lagere volatiliteit en met een beduidend lager neerwaarts risico ten opzichte van wereldwijde aandelen maar met vergelijkbare rendementen van wereldwijde aandelenmarkten op de lange termijn. De aandelen beleggingen binnen het VOC Fonds worden nagenoeg volledig ingevuld met Conservatives.

Lees meer

Schrijven van call opties op de index

Het schrijven van call opties doen wij op de normale index. Doordat het VOC Fonds conservatieve aandelen wereldwijd long zit kunnen wij door het schrijven van calls op de normale index het risico van de totale aandelenbeleggingen verlagen zonder rendement in te leveren op de lange termijn.

Lees meer

Alternatives

Onder Alternatives verstaan wij Private Equity, High Yield Obligaties, Hedge Funds, Short Volatility en Dividenden (allen beursgenoteerd). Alternatives geven diversificatie, aantrekkelijke rendementen en hebben een lagere correlatie met aandelen. Het toevoegen van Alternatives aan het VOC Fonds leidt per saldo tot een betere risico/rendementsverhouding van het fonds.

Lees meer

Optiestrategieën

Binnen het VOC Fonds handelen wij diverse actief beheerde optiestrategieën om extra rendement te genereren. Door onze diepgaande kennis van opties kunnen wij strategieën parallel handelen waaronder defensieve, dividend en volatiliteitsstrategieën.

Lees meer

Hefboom

Op basis van de vier bouwstenen is het VOC Fonds een breed gespreid en gebalanceerd fonds. Het VOC Fonds wordt vervolgens met een hefboom van gemiddeld twee belegd. De hefboom wordt opgezet via de optiemarkten en vanwege de lage rentes zijn de kosten van de hefboom beperkt. Het VOC Fonds streeft naar een hefboom tussen de 1,5 en 2,5 waarbij de hefboom op de top van de markten lager zal zijn gesteld. De hefboom vergroot het rendement en het risico van het fonds en wordt om die reden zorgvuldig toegepast op een breed gespreide portefeuille.

Lees meer

Toegang tot ondernemend beleggen met het VOC Fonds

Koers

129.1

28 februari 2020
Rendement 2020**

-19.8 %

28 februari 2020
Hefboom

2.0 x

28 februari 2020
Rendement

Rendement vanaf de start

Op maandbasis wordt de intrinsieke waarde, Net Asset Value (NAV), van het VOC Fonds berekend door onze administrateur Circle Partners, een volledig onafhankelijke externe partij. Op jaarbasis worden de cijfers door Ernst & Young gecontroleerd.

De getoonde rendementen zijn netto rendementen en na aftrek van alle lopende kosten en vergoedingen.

Onze referentie index is de MSCI AC World Index with Developed Markets 100% hedged to EUR Net Total Return Index met Bloomberg ticker MACXUIGB.


Netto rendement (geïndexeerde waarde tot en met 31-01-2020) Bron: Bloomberg en Circle Partners

Rendementen per maand

De rendementen per maand geven goed inzicht in de individuele maandrendementen die door het VOC Fonds worden gerealiseerd.

De getoonde maandrendementen zijn netto rendementen en na aftrek van alle lopende kosten en vergoedingen.

Netto rendement per maand (%) Bron: Circle Partners
Participeren

Investeren in het VOC Fonds

Participeren in het VOC Fonds is mogelijk vanaf EUR 100.000. Vervolginvesteringen zijn mogelijk vanaf EUR 25.000.

Het inschrijfformulier sturen wij u graag persoonlijk toe.

Daarnaast vindt u verdere details over de beheerder Stuiver Asset Management en het VOC Fonds  onder Documenten & Factsheets.

Meer informatie opvragen

Bel mij terug
Structuur

Een solide en veilige structuur voor participanten

Het VOC Fonds heeft de gebruikelijke structuur van een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) naar Nederlands recht. Een FGR is een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten van het fonds. Hierin staat dat de beheerder de gelden van de participanten belegt. Het totaal belegde fondsvermogen is echter ondergebracht in een stichting en staat op naam van Stichting Juridisch Eigenaar VOC Fonds.

Hiermee is de stichting juridisch eigenaar en kan de beheerder alleen de gelden beleggen en niet onttrekken aan het fonds.

Zo is er sprake van goede afscheiding en bescherming van de belegde gelden van de participanten.

Lees hieronder meer over de fondsstructuur.

Structuur per 1 januari 2019

Beheerder

In praktijk is de beheerder de belangrijkste partij. De beheerder is verantwoordelijke voor het uitvoeren van het beleggingsbeleid van het VOC Fonds en legt verantwoording af aan de participanten.

Stichting

De Stichting juridisch eigenaar VOC Fonds bewaart het vermogen van het VOC Fonds en treedt ten behoeve van de participanten op als juridisch eigenaar van het VOC Fonds. Daarnaast houdt de Stichting toezicht op de beheerder dat deze zich houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving en wat in de prospectus is vastgelegd. 

Administrateur

De administrateur voert namens de beheerder de financiële- en participantenadministratie. Daarnaast berekenen ze elke maand de intrinsieke waarde (NAV) van het VOC Fonds en bepalen daarmee de koers waarop participanten in- en uitstappen.

Participanten

De participanten houden participaties in het VOC Fonds. De waarde van de bezitting wordt weerspiegeld via de maandelijkse NAV koers van de participatie.

Fonds partners

Gedegen en betrouwbare partners

Fund Manager (Beheerder)

Stuiver Asset Management (SAM) is een in Amsterdam gevestigde zelfstandige fondsbeheerder. SAM beschikt over een AFM-vergunning. SAM beheert het VOC Fonds en het RBA Fonds en is eigenaar van VOCBeleggen.nl en RBAFonds.nl

Administrateur

Circle Investment Support Services is een onafhankelijke fonds administrateur die de financiële en participantenadministratie voert. Circle verzorgt deze service voor veel beleggingsfondsen in Nederland.

Auditor (Accountant)

EY is een van grootste financiële dienstverleners in de wereld en controleert de jaarrekening van het VOC Fonds.

Broker

Lynx is een Nederlandse broker en werkt met het handelsplatform van Interactive Brokers, de grootste internetbroker wereldwijd. De software wordt gebruikt voor handel en risico bewaking van het VOC Fonds.

Bank

ABN AMRO is de bank van Stichting Jurisch Eigenaar VOC Fonds waar de gelden van de participanten op gestort worden.

Depositary (Bewaarder)

KAS Trust & Depositary Services heeft de bewaarderfunctie onder het AIFMD regime. Daarnaast treedt zij op in het belang van de deelnemers.

Documenten

Documenten VOC Fonds & Stuiver Asset Management

Bekijk alle documenten
Document

Essentiële Beleggersinformatie (EBi) VOC Fonds

Document

Addendum VOC Fonds II

Document

Prospectus & Fondsvoorwaarden incl. Addenda VOC Fonds

Document

Statuten Stichting Juridisch Eigenaar VOC Fonds

Document

AFM-vergunning Stuiver Asset Management UITBREIDING

Document

AFM-vergunning Stuiver Asset Management

Factsheets

Factsheets VOC Fonds

Bekijk alle factsheets
Factsheet

Factsheet februari 2020

Factsheet

Factsheet januari 2020

Factsheet

Factsheet december 2019

Factsheet

Factsheet november 2019

Factsheet

Factsheet oktober 2019

Participeren in het fonds?

Ja, ik wil meer weten over het VOC fonds.

Bel mij terug Stuur een bericht