Het VOC Fonds is een dubbel (2x) long aandelenfonds. Het fonds belegt volgens de unieke VOC filosofie, wereldwijd beleggen in laagvolatiele aandelen aangevuld met alternatieve asset categorieën en een aantal actief beheerde optiestrategieën. Het VOC Fonds wordt vervolgens met een beheersbare hefboom van gemiddeld twee belegd.