FAQ

Veel gestelde vragen

Antwoord op de vraag.

Antwoord op de vraag.

Antwoord op de vraag.

Antwoord op de vraag.

Antwoord op de vraag.

AFM

Toezicht op de financiële sector

Het VOC Fonds heeft geen AIFMD vergunning maar valt in het register AIFMD ‘light’ beheerders . Op dit moment past een volledige vergunning niet in de fase waarin het fonds zich bevind. De AFM vereist dat er een vergunning wordt aangevraagd indien het VOC Fonds EUR 100mln groot is. Het is de ambitie van de beheerders van het VOC Fonds om dit op een termijn van 5 jaar te realiseren. U kunt onze inschrijving nakijken op de site van de AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/registers/zoek?q=VOC+Fonds

Disclaimer

Algemene voorwaarden

·         De informatie op deze website (de “Website”) houdt op zichzelf geen aanbod in tot het kopen van participaties in het VOC Fonds (het “Fonds”).

·         In bepaalde landen is het wellicht op grond van ter plaatse geldende wetgeving niet toegestaan om deel te nemen in het Fonds. Het is de verantwoordelijkheid van aldaar gevestigde of woonachtige gebruikers van de Website om dit na te gaan.

·         Stuiver Asset Management B.V. (“SAM”) en (eventuele) ander leveranciers van informatie aan de Website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website verstrekte informatie. Aan die informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een beslissing om te participeren dient niet te worden genomen zonder kennis genomen te hebben van de inhoud van het memorandum van het Fonds.

·         De waarde van een belegging in het Fonds kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

·         SAM zal zich inspannen om de Website op periodieke basis bij te werken en te herzien, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake. SAM heeft het recht om op de Website vermelde informatie zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen of te wijzigen.

·         SAM staat er niet voor in dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert en is niet aansprakelijk voor schade of defecten die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van de Website bij een gebruiker zouden kunnen ontstaan.